pauk II

memauk menarik (mengambil dan lain-lain) dengan sesuatu yang berpengait, mengait, menggait, meraih;

pemauk galah yang berpengait di hujungnya, pengait, gancu.

berkongsi