pauk I

lauk-~ bermacam-macam jenis lauk;

lauk.

berkongsi