patogen

(Perubatan) agen yang menyebabkan penyakit, terutamanya organisma seni seperti bakteria dan virus.

berkongsi