parti

1. = ~ politik satu golongan (kumpulan) orang yang bergerak untuk tujuan (dasar dan lain-lain) yang sama dalam politik:
~ Perikatan;
~ Rakyat;
~ pemerintah;
~ pembangkang
parti politik yang menjadi penentang parti(-parti) politik lain yang memegang teraju kerajaan;
~ pemerintah parti politik yang menjadi pemerintah atau menubuhkan kerajaan sesebuah negara;

2. perjumpaan sosial untuk bersuka-sukaan:
mengadakan ~ di rumahnya;

berparti
1. mengikut (menjadi ahli) sesuatu parti politik;

2. menurut (berdasarkan) parti politik:
pemerintahan secara ~ sudah tidak dapat dielakkan terutama di negeri-negeri demokrasi;

kepartian perihal parti (politik), yang berasaskan atau mengenai parti:
julukan kanan dan kiri digunakan untuk membezakan jenis aliran ~;
maka dalam konteks ini politik ~ begitu dominan.

berkongsi