optometer

(Perubatan) alat untuk menguji kuasa pembiasan mata.

berkongsi