optimum

1. kedudukan (jumlah, paras, dan lain-lain) yang terbaik atau paling menguntungkan (bagi sesuatu keadaan, pengeluaran, perkembangan, dan lain-lain);

2. paling baik atau menguntungkan (berkenaan (dengan) pengeluaran dan lain-lain):
pengeluaran yang ~ dengan kos yang rendah serta efisien hanya diperoleh melalui teknologi yang berintensif modal dan tidak pada teknologi yang berintensif buruh;

mengoptimumkan merancang atau menjalankan kegiatan ekonomi dan lain-lain dengan kecekapan maksimum:
ke arah ~ potensi ekonomi umat Islam;

pengoptimuman perihal (perbuatan atau tindakan) mengoptimumkan:
~ pengeluaran sangat penting dalam menentukan keuntungan.

berkongsi