optimistik

penuh harapan baik dalam menghadapi sesuatu:
dia berasa ~ tentang keputusan itu.

berkongsi