nuansa

perbezaan atau kelainan yang halus dan sangat sedikit pada bunyi, makna, perasaan, warna, rupa, dan sebagainya:
penterjemah yang menguasai dua bahasa atau lebih yang tahu akan peranannya dan tahu akan ~ segala makna dalam karya yang diterjemahkan.

berkongsi