normatif

yang menentukan atau berasaskan peraturan yang baku atau standard, preskriptif:
secara ~, perkembangan bahasa dibakukan dan dikembangkan oleh suatu badan atau kelompok masyarakat yang mewakili strata sosial tertentu;
bahasa Malaysia ~;
tatabahasa ~.

berkongsi