normal

1. menurut aturan, keadaan, atau pola yang lazim;

2. biasa:
keadaan ~ keadaan biasa;
guru ~ guru yang terlatih dengan cara menghadiri kursus tertentu (tidak memasuki maktab latihan tertentu);

3. garisan (pancaran cahaya dan lain-lain) yang bertemu lurus dengan sesuatu permukaan;

menormalkan
1. menjadikan normal;

2. menjadikan akur dengan sesuatu standard;

kenormalan keadaan normal:
~ fungsi jantung;

ketaknormalan keadaan tidak normal:
sekiranya ~ berlaku, lawatan ke klinik atau hospital adalah perlu;

penormalan proses menormalkan.

berkongsi