nista

1. aib, cacat, cela, rasa malu:
bagiku, ini suatu ~ yang amat sangat;

2. kata-kata menghina (mencemar dan lain-lain), makian, penghinaan:
dikatainyalah isterinya di muka kawan-kawannya dengan segala ~ dan penghinaan;

3. hina, keji, rendah:
kata-kata ~ ;
makhluk ~
makhluk yang hina;

menista
1. memberi malu, mencela, mengaibkan:
jika ia berdosa, sebesar-besar dosanya sekalipun, jangan ia difadihatkan dan dinista dengan kata yang jahat;

2. mengata-ngatai, menghinakan, mengumpat:
kalian menuduh saya dengan segala kebohongan, mencemarkan kandungan buku itu, ~ saya, kemudian minta pula wang dari hasil peluh saya;

nistaan celaan, cercaan, hinaan:
dahulu ia mendengar hal Tante Lien dari nyonya sebelah, tapi belum dipercayainya ~ itu;

kenistaan perihal nista, keaiban, kehinaan, kecelaan:
beliau juga menyebut tentang ~ bahasa yang perlu dihindari oleh penyair.

berkongsi