niskala

tidak berwujud (berbenda), abstrak;

meniskalakan menyebabkan sesuatu menjadi tidak berwujud:
unit pengetahuan tidak boleh ~ perkara tersebut daripada pembawanya;

keniskalaan perihal (keadaan) tidak berwujud, keabstrakan:
dia memberi perincian ini pada suatu ketentuan atas ~;

peniskalaan perihal, proses atau perbuatan meniskalakan.

berkongsi