musibat, musibah

[Arab]

1. bencana, celaka, malapetaka:
janganlah kamu mencari ~ dan bahaya bagi dirimu sendiri;

2. [bahasa kasar] kata makian, celaka, sial:
ah, ~ betul mereka itu.

berkongsi