mumbang

putik kelapa (yang masih kecil);
~ jatuh, kelapa jatuh (peribahasa) tiap-tiap yang bernyawa akan mati juga;
cuba-cuba menanam ~, jika hidup turus negeri (peribahasa) tetap meneruskan sesuatu pekerjaan mungkin akan mendatangkan hasil.

berkongsi