motivasi

1. keinginan yang keras atau semangat yang kuat pada diri seseorang yang mendorongnya untuk berusaha atau melakukan sesuatu dengan tujuan untuk mencapai kejayaan:
sikap dan ~ terhadap pembelajaran sesuatu bahasa merupakan faktor penting yang menentukan kejayaan seseorang pelajar yang mempelajari sesuatu bahasa;

2. sesuatu yang membuat atau mendorong seseorang berusaha atau melakukan sesuatu dengan penuh minat:
dalam temu duga juga, kaunselor dikehendaki memberikan ~ supaya klien bekerjasama dengannya;

bermotivasi mempunyai motivasi, ada motivasinya:
kebanyakan remaja begitu ~ untuk mengikuti latihan;

memotivasikan memberikan dorongan, galakan, semangat, dan sebagainya untuk melakukan sesuatu, mendorongkan, membangkitkan, menggalakkan:
setiap orang mestilah ada rancangan untuk ~ diri sendiri demi kecemerlangan hidup;
salah satu usahanya ialah ~ para pekerja.

berkongsi