misali

berkaitan dengan seseorang yang boleh dijadikan contoh atau diteladani:
ibu ~.

berkongsi