misal

= misalan umpama, perumpamaan (perbandingan), contoh;
~ kata andai kata, seandainya;
~nya contohnya;

semisal seperti, sebagai, seumpama;

memisalkan mengumpamakan, mengibaratkan:
dimisalkan dia sungguh

berkongsi