minoriti

golongan kecil orang yang sama keturunan, agama, budaya, dan sebagainya yang tinggal di sesebuah tempat (negara, daerah, dan sebagainya) yang majoriti penduduknya berlainan keturunan, agama, dan sebagainya:
kaum ~.

berkongsi