metafora

(Linguistik) pemakaian kata-kata yang menyatakan sesuatu makna atau maksud yang lain daripada makna biasa atau makna sebenar perkataan yang berkenaan (sebagai perbandingan atau kiasan);

memetaforakan menjadikan pemakaian kata atau kata-kata sebagai metafora.

berkongsi