metafizikal

metafizis (mtafizis) bersifat metafizik, berkaitan dengan metafizik:
jalinan antara aspek ~ yang dominan dengan aspek fizikal yang sekadar melengkapi;
alam ~ yang tidak dapat dikesan melalui sebarang pancaindera manusia melainkan melalui akal semata-mata.

berkongsi