medok

[Jakarta]

1. berlubang (seperti bunga karang, roti, dan lain-lain);

2. kotor, berdaki.

berkongsi