medium

1. orang yang menjadi pengantara antara orang halus dengan manusia biasa, orang yang dimasuki oleh orang halus;

2. bahan atau sesuatu yang menjadi perantara bagi menghasilkan sesuatu kesan;

3. (Biologi) bahan atau persekitaran yang menjadi tempat tinggal (tumbuh) sesuatu organisma;

bermediumkan menggunakan sesuatu (bahasa) sebagai medium:
~ bahasa.

berkongsi