masya-Allah

[Arab]
1. apa yang dikehendaki Allah;

2. [kata seru] kata untuk menyatakan perasaan hairan dan lain-lain.

berkongsi