masuyit

(Kimia) mineral nadir yang mengandungi 74% uranium.

berkongsi