marga II

1. [Indonesia] kelompok atau puak orang yang berasal daripada satu keturunan (di kalangan orang Batak);

2. bahagian daerah yang terdiri daripada beberapa buah dusun (Sumatera Selatan).

berkongsi