manual

1. buku yang mengandungi panduan dan maklumat untuk melaksanakan sesuatu;

2. dilakukan atau dikendalikan dengan tangan.

berkongsi