mantuk

[Arab] [arkaik] erti atau maksud yang sebenarnya.

berkongsi