manipulatif

berkaitan dengan, melibatkan atau bersifat manipulasi:
kursus itu memberikan penekanan pada proses berfikir dan kemahiran ~.

berkongsi