lorat

[arkaik] 1. dalam kebingungan, dalam kesulitan, dalam kesibukan;

2. sukar mengerjakan sesuatu, susah, rewel;

3. teruk, tenat, payah (keadaan orang sakit).

berkongsi