longgok

himpunan (buah, padi, sampah, dan lain-lain), onggok, timbun, tompok:
buah itu sepuluh sen se~;

berlonggok, berlonggok-longgok berhimpun, beronggok(-onggok), bertimbun-timbun, bertompok-tompok:
kain baju yang belum bercuci berlonggok-longgok;
beberapa orang pekerja duduk berlonggok-longgok di situ;

melonggokkan menghimpunkan, menimbunkan, menompokkan:
nasi dilonggokkan di dalam daun itu;

longgokan himpunan, timbunan, tompokan:
lalat banyak hinggap di ~ sampah itu;

pelonggokan perihal (proses atau perbuatan) melonggokkan, penimbunan:
~ sampah sarap di tepi jalan tentunya menjelikkan pemandangan.

berkongsi