logaritma

(Matematik) angka yang menunjukkan kuasa bagi sesuatu nombor digandakan untuk mendapatkan nombor tertentu.

berkongsi