lalak I

[arkaik];

melalak terbakar, menyala;
tidak ~ tidak mahu hidup (mancis api dan lain-lain).

berkongsi