labur III

kelaburan [arkaik] lubang (untuk menangkap binatang).

berkongsi