labang II

melabang [sastera lama] berjalan tidak tentu hala:
~lah puteri itu masuk hutan, keluar hutan, masuk padang, keluar padang.

berkongsi