labang I

= pekak ~ kurang pendengaran, agak pekak.

berkongsi