kuncen

[Jakarta] pemegang kunci (di tempat keramat).

berkongsi