kulak II

[Jawa] membeli barang untuk diperdagangkan.

berkongsi