kulak I

sukatan isi bagi biji-bijian seperti beras dan lain-lain (lebih kurang satu gantang).

berkongsi