Kristian

= agama ~

agama yang dipercayai dan dianuti oleh pengikut Jesus Christ;
orang ~ penganut agama Kristian;

mengkristiankan menjadikan sebagai penganut (pengikut) agama Kristian, memasukkan ke dalam agama Kristian:
tugas paderi

berkongsi