kresendo

(Seni Muzik) not yang dimainkan semakin kuat.

berkongsi