konotasi

(Linguistik) asosiasi atau idea yang dimaksudkan oleh sesuatu perkataan atau ungkapan selain maknanya yang tersurat:
erti istilah perlulah tepat dan tidak boleh mempunyai ~ buruk;

berkonotasi mempunyai konotasi, ada konotasinya.

berkongsi