kondisi

[Indonesia-Belanda]

1. sesuatu yang perlu dimiliki (dilakukan dan lain-lain) supaya dapat mencapai, memperoleh, dan lain-lain) sesuatu, syarat (yang menjadi asas sesuatu perkembangan dan lain-lain);

2. keadaan, kedudukan.

berkongsi