kompleksiti

sifat atau keadaan kompleks, kekompleksan:
kerumitan dan ~ sentiasa mencirikan proses perubahan;
~ struktur empayar India;
~ dalam sajak.

berkongsi