kompi

[Indonesia-Belanda] pasukan kecil askar di bawah pimpinan seorang kapten, kompeni:
tiga ~ tentera jalan kaki telah memasuki bandar itu.

berkongsi