kolokial

(Linguistik) bersifat bahasa percakapan atau bahasa basahan (bukan bahasa baku):
perkataan kau orang itu adalah frasa ~.

berkongsi