kolokasi

(Linguistik) hubungan kedudukan atau kewujudan antara satu perkataan dengan yang lain dalam satu susunan (mis dalam ayat);

berkolokasi (bagi sesuatu kata yang) kerap kelihatan wujud bersebelahan (berdekatan) antara satu sama lain:
kata nama baju tidak ~ dengan lazat.

berkongsi