ketaton

[Jawa] luka, tercedera;
seperti banting ~ mengamuk dengan hebat.

berkongsi