kerikit

[Jakarta];

mengerikiti menggigit sedikit-sedikit (tikus dan lain-lain), mengunggis, mengerip, mengerumit.

berkongsi