kerikil

= batu ~ batu kecil-kecil (digunakan dalam pembinaan jalan raya, bangunan, dan lain-lain);

berkerikil berbatu kerikil dan tidak rata (berkenaan (dengan) permukaan jalan dan sebagainya):
perlumbaan sejauh 15 kilometer melalui jalan yang ~;

mengerikil, mengerikili menggunakan batu kerikil untuk memperkukuh atau melapis jalan dan lain-lain):
~ jalan;

kelikir II.

berkongsi