keri II

[Jawa]

1. terlupa untuk dibawa bersama-sama;

2. tertinggal di belakang kerana tidak dapat mengejar atau menyaingi seseorang yang di hadapan;

3. tercicir atau terkebelakang dalam sesuatu seperti pelajaran, kemajuan dan sebagainya.

berkongsi